12. ročník plzeňského ŠKODA BIKE marathonu

Propozice

12. ročníku závodu na horských kolech určeného pro širokou veřejnost ŠKODA BIKE marathon 

 


  

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 23. května 2015, Plzeň

 

POŘADATEL: SUMMIT DRIVE, s.r.o., IČO: 26344670, gsm: 739 005 699,

www.summit-drive.cz

 

GENERÁLNÍ PARTNER: ŠKODA TRANSPORTATION  a. s.

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Předseda organizačního výboru:   Josef Bernard

Ředitel závodu:                                 Jan Trávníček

Velitel tratě:                                       Luboš Charvát


 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu.

Pozemní komunikace, které jsou součástí trati, budou uzavřeny pro běžný provoz, nicméně se po nich mohou pohybovat auta pořadatele a nedisciplinovaných řidičů běžného silničního provozu. Každý účastník závodu je povinen na pozemních komunikacích jezdit vpravo. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu řídit pořadatelé.

Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.

Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.

Závod mohou absolvovat pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více.

 

Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby (týmy). Prohlášení zákonného zástupce naleznete v příloze ke stažení.

 

KATEGORIE

dlouhá trať (70 km)   muži narozeni do 1986                             do 29 let

                                    muži narozeni 1985 – 1976                    30 – 39 let

                                    muži narozeni 1975 – 1966                    40 – 49 let

                                    muži narozeni 1965 a starší                   50 let a více

                                    ženy                                                   

 

krátká trať (30 km)     ZŠ TÝMY – 4 členné týmy  – 3 žáci / žákyně z jedné školy s 1 dospělým (rodič, pedagog, student)

                                    SŠ TÝMY – 4 členné týmy složené ze žáků jedné školy

                                    studenti VŠ

                                    studentky VŠ

                                    muži     narozeni 2004 a starší               11 a více

                                    ženy     narozené 2004 a starší              11 a více

 

dětská trať (6 km)     rodiče s dětmi do 10 let (alespoň jedno dítě musí být narozeno do roku 2005)   => nesoutěžní kategorie

 

STARTOVNÉ

na dlouhé trati:

 • startovné na osobu ve výši 200,- Kč zaplacené do 12. 5.
 • startovné na osobu ve výši 350,- Kč zaplacené 13. 5. – 23. 5.

 

na krátké trati:

 •  startovné na osobu ve výši 100,- Kč zaplacené do 12. 5.
 •  startovné na osobu ve výši 150,- Kč zaplacené 13. 5. – 23. 5.

Studenti VŠ, žáci SŠ a ZŠ startovné na krátké trati (30 km) neplatí, pokud startují v kategoriích pro studenty VŠ, týmy ZŠ a SŠ.

 

na dětské trati:

 •  startovné za 1 tým ve výši 100,- Kč zaplacené do 12. 5.
 •  startovné za 1 tým ve výši 150,- Kč zaplacené 13. 5. – 23. 5.

 

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu. Občerstvení v průběhu závodu (dlouhá trať – 2x, krátká trať - 1x) a v cíli závodu racionální bagetu (celozrnná, vegetariánská, masová atd.) a nápoj (pivo, nealko). Dále pak asistenční servis a diplom.

 

PŘIHLÁŠKY

 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ

 

1)     ON LINE do 16. 5. 2015 na adrese:       www.skodabike.cz

2)     Osobně v prodejně Cyklo ATOM, Sokolovská 74, Plzeň do 16. 5. 2015.  Otvírací doba: Po - Pá 10:00-18:00, So 9:30-12:00.

3)     PŘI PREZENTACI před startem:

 • 22. května, 16:00 – 20:00 hodin, prostor startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)
 • 23. května,   6:00 – 8:00 hodin,  prostor startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU) 

Přihlášky budou on-line přijaty po připsání startovného na bankovní účet č.: 813566001/5500 pod variabilním symbolem: rodné číslo startujícího, konstantním symbolem: 558, specifickým symbolem: 111. Přiřazování plateb k přihláškám probíhá podle rodného čísla, proto se musí shodovat.

Přihláška podaná osobně bude přijata pouze se zaplacením startovného.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Na dlouhou, krátkou a dětskou trať do 16. 5. 2015 včetně.

 

Po tomto datu je možné se přihlásit při prezentaci před startem:          

22. května, 16:00 – 20:00 hodin

23. května,   6:00 – 8:00 hodin

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

SUMMIT DRIVE, s.r.o.

Raiffeisenbank a.s., Plzeň, číslo účtu: 81 35 66 001 / 5500

variabilní číslo:                         rodné číslo  (10 místné číslo bez lomítka)

konstantní symbol:                   558

specifický symbol:                   111

 

ZPŮSOBY PLATBY

1)     převodem na účet

2)     osobně s přihláškou v prodejně Cyklo ATOM, Sokolovská 74, Plzeň do 16. 5. 2015

3)     osobně s přihláškou při prezentaci závodu: 22. 5. (16:00 až 20:00 hodin) a 23 .5. 2015 (6:00 až 8:00 hodin)

V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

PREZENTACE

 • v pátek 22. 5. mezi 16:00 – 20:00 v prostoru startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)
 • v sobotu 23. 5. mezi 6:00 – 9:30  v prostoru startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)

  

Při prezentaci je nutné prokázat svoji totožnost – občanský průkaz, PAS, VŠ index, pro speciální kategorii zaměstnanecký průkaz společností ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a dceřiných společností náležejících do skupiny Transportation (ŠKODA ELECTRIC a.s. a MOVO spol. s r.o.).

 

STARTOVNÍ ČÍSLA

 • budou přidělována podle jednotlivých kategorií vzestupně, podle datumu došlých přihlášek
 • pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení

 

ČASOMÍRA

Měření časů bude provedeno elektronickou časomírou. Čipy obdrží závodníci při prezentaci A VRÁTÍ V CÍLI ZÁVODU.

U týmů se měří čas posledního člena.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 do 16. 5. 2015                         podání přihlášek

22. 5.    16:00 – 20:00              prezentace + poslední přihlášky v místě startu

23. 5.     6:00 – 8:00                 poslední přihlášky v místě startu

              6:00 – 9:30                 prezentace                                         

              9:30 – 10:00               řazení na startu

             10:00                           start na dlouhou trať

             10:05                           start na krátkou trať

             10:10                           start na dětskou trať

             10:20                           předpokládaný dojezd vítězů dětské trati

             11:10                           přepokládaný dojezd vítězů krátké trati

             12:15                           přepokládaný dojezd vítězů dlouhé trati

             14:00                           slavnostní vyhlášení vítězů, slosování startovních čísel o ceny 

             15:00                           uzavření tratě

 

CHARAKTERISTIKA TRATĚ

 

dlouhá – start ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem ŠKODOVKY v Doudlevcích, přejezd do Hradiště, Černic, výjezd ke hradu Radyně, sjezd do Šťáhlav, zámek Kozel, ke zříc. Hradu Lopata, k Rakové, výjezd na Maršál, sjezd do Šťáhlav, výjezd pod Radyni, Černice, Hradiště, cíl ve ŠKODA SPORT PARKU

 

krátká – start ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem ŠKODOVKY v Doudlevcích, přejezd do Hradiště, Černic, výjezd ke hradu Radyně, sjezd pod Radyni, Černice, Hradiště, cíl ve ŠKODA SPORT PARKU

 

dětská – start ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem ŠKODOVKY v Doudlevcích, přejezd na Homolku, cíl ve ŠKODA SPORT PARKU

 

Část tratě vede skrze průmyslový areál plzeňské ŠKODOVKY. Nejpodstatnější část tratě vede po lesních a nezpevněných cestách.

 

 CENY

  5.000 Kč       BONUS pro nejrychlejší čas na dlouhé trati

10.000 Kč       BONUS pro školu nejrychlejšího ZŠ TEAMU na krátké trati

10.000 Kč       BONUS pro školu nejrychlejšího SŠ TEAMU na krátké trati

  5.000 Kč       BONUS pro nejrychlejšího studenta VŠ na krátké trati

  5.000 Kč       BONUS pro nejrychlejší studentku VŠ na krátké trati

 

Speciální cena je vypsána pro nejrychlejší/ho zaměstnance/kyni společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a dceřiných společností náležejících do skupiny Transportation, a to ŠKODA ELECTRIC a.s. a MOVO spol. s r.o., na dlouhé a krátké trati.

Věcné ceny pro první tři místa v každé kategorii na dlouhé a krátké trati.

 

Každý závodník/ce může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

Věcné ceny budou také losovány ze startovních čísel v průběhu slavnostního vyhlášení.

 

VÝSLEDKY

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.

Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na www.skodabike.cz v sekci Výsledky.

 

PARKOVÁNÍ

V prostoru závodu budou vyznačeny parkovací plochy. Pořadatelé budou koordinovat parkování na těchto plochách. V případě nevhodně zaparkovaného vozu, bude vůz odtažen.

PARKOVÁNÍ KDEKOLIV NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH BUDE POKUTOVÁNO!

 

P1 – Mlýnské nábřeží

P2 – Průmyslová ulice od Zborovské v pravém jízdním pruhu - jedním kolem na chodníku

 

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ

V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň atd.) se startovné nevrací.

V případě změny kategorie se platí poplatek 200 Kč.

 

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

 


 

Ke stažení:

Prohlášení zákonného zástupceProhlášení zákonného zástupce